Geschiedenis

Hoogerwoerd Van Kasteel Hoogerwoerd is niets bekend. Men kent enkel een zeventiende-eeuwse hofstede van die naam. Volgens oude gegevens woonde in 1686 Floris Vlamingh, afkomstig uit Amsterdam, op de buitenplaats volgens het gemeente archief in Haarlem. Door erfopvolging is het Huis te Hoogerwoerd toen gekomen aan de dichter-koopman Pieter Vlamingh. Geboren in 1686 studeerde deze rechten in Leiden. Hij heeft veel werk van anderen uitgegeven en schreef, met Jan Baptista Wellekens samen, Dicht-lievende Uitspanningen (1711, herdruk in 1736), waarin zijn hofdicht Hogerwoerd (in twee zangen) voorkomt: ‘Hier ben ik in een vrijplaats, vrijgesteld / Voor ’t oorlog, en d’onzaalge burgertwisten’. Pieter Vlamingh overleed in 1733 op de hofstede Hoogerwoerd. Zijn erfgenamen verkochten vier jaar later de buitenplaats aan Jan Isaac Robide. Huize Hoogerwoerd rond 1906 De boerderij Hoogerwoerd van de fam. Nelis omstreeks 1906, gelegen aan het Santpoortervoetpad, dat via een houten bruggetje met klaphek over de Spaanse vaart (nu Kweektuinstraat) naar de Kleverlaan bij het Huis ter Spijt (op de achtergrond) voerde.

Huize Hoogerwoerd rond 1906

Op deze plaats stond eertijds een versterkte ‘adellijke huizinge’ en later een vermaarde 17e eeuwse hofstede door Pieter Vlaming (bewoner van 1686 tot 1734) in een fraaie ballade bezongen. Huize Hoogerwoerd rond 1970 Huize Hoogerwoerd rond 1970 –  inmiddels witgepleisterd, voorzien van luiken, een dakkapel en ingeklemd tussen de huizen – waar de fam. Wesseling de Zaanlandse Houthandel dreef. Het Santpoortervoetpad heeft reeds lang plaats gemaakt voor de Hogerwoerdstraat en de Ter Spijtweg.

Huize Hoogerwoerd rond 1970

(Bronvermelding: Schoten, toen Haarlem-noord nog Schoten was. Door WP Ruidrok en HC Wieringa)